Home » Transworld Radio

Zo is dan het geloof uit het horen, en het horen door het woord van ​Christus.
Romeinen 10:17


 

Trans World Radio (afgekort, TWR) is een onafhankelijke christelijke organisatie.

De organisatie bestaat uit twee stichtingen zowel in Nederland als in België.

Het belangrijkste doel van de organisatie is om alle landen wereldwijd te bereiken met het evangelie van Yeshua haMashiach (Jezus Christus). Bij de verspreiding van het evangelie wil TWR gelovigen toerusten opdat ze klaar zijn om te gaan dienen als discipelen en leiders in Gods koninkrijk. Om dit te verwezenlijken worden er allerlei Bijbelstudieprogramma’s en specifieke programma’s voor kinderen, vrouwen en analfabeten uitgezonden.

TWR beschikt over 16 grote radiozenders en meer dan 1000 radiozenders op lokaal niveau. De programma’s die TWR maakt kunnen naast de radio ook gevolgd worden via internet, mobiele telefoon of doormiddel van mp3 spelers.

 

De radioprogramma’s zoals hierboven beschreven, worden vrijwel altijd geproduceerd in hetzelfde land als waarin ze worden uitgezonden. Soms is dit niet mogelijk want dan is de situatie in het land te gevaarlijk.

In de landen waar de programma’s worden uitgezonden probeert TWR zoveel mogelijk samen te werken met andere christenen, de kerk en christelijke organisaties die actief zijn in de omgeving. De reden voor deze keuze is om ervoor te zorgen dat de programma’s die uitgezonden worden dicht bij de mensen en hun cultuur blijven staan.

Zie voor meer informatie de website: https://transworldradio.nl/


Zie hieronder voor de gebedsposter van Trans World Radio, 2018

Wilt u de gebedsposter downloaden en/of printen, dan kunt het bestand vergroten (icoon rechts bovenin) en vervolgens kiezen voor openen origineel (icoon rechts bovenin) 


Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen

in de naam des Vaders en des Zoons en des ​Heiligen​ Geestes en leert hen

onderhouden al wat Ik u bevolen heb.
Matteüs 28:19


 

Introductie video werk van Trans World Radio

 

Video: Travis Cottrell - Go Tell

Afghanistan

Afghanistan is een land waar ongeveer 29 miljoen mensen wonen, hiervan is 99% islamitisch en 0.05% christen. Dit houdt in dat er in totaliteit minder dan 15.000 christenen wonen.

Afghanistan telt 48.000 plaatsen van aanbidding, helaas is er daarentegen geen enkele kerk waar het goede nieuws van Yeshua haMashiach (Jezus Christus) wordt verkondigd. In het jaar 2010 werd de allerlaatste kerk in het land verwoest.

Samenkomsten onder christenen vinden ondergronds plaats en in hele kleine groepen.

Al verloor de taliban in  2001 de hoofdstad Kabul, de beweging heeft vooralsnog veel invloed in veel gebieden in Afghanistan.

Net als in Pakistan komt er ook veel huiselijk geweld voor. Daarbij komt ook nog eens dat er regelmatig kinderhuwelijken plaatsvinden.

Pakistan

Pakistan is een land waar ongeveer 187 miljoen mensen wonen, hiervan is 95% islamitisch en 2.4% christen. Dit is een hele kleine groep ten opzichte van de inwoners die de Islam aanhangen.

Christenvervolging neemt jaarlijks toe in Pakistan. Er is voortdurend gevaar voor aanslagen, ontvoeringen, verkrachtingen en valse beschuldigingen.

Als iemand zich schuldig maakt aan blasfemie in Pakistan (het beledigen van de profeet Mohammed) kan dat de doodstraf als gevolg hebben.

Huiselijk en andere vormen van geweld komt ook veel voor in Pakistan vooral vrouwen lijden hieronder.