Home » Pro Life

‘jij bent mijn zoon,
ikzelf
heb jou heden voortgebracht!
Psalm 2:7 Naardense Bijbel

 

Geboorte is G'd die zegt dat jij belangrijk bent. 

R. Menachem Mendel Schneerson


 

Children of God, lied van Third Day

Heel mooi en video die in het teken staan van adoptie. De video en het lied zijn een bijzondere bemoediging om te kiezen voor adoptie wanneer er een kinderwens is of wanneer er sprake is van een ongewenste zwangerschap.  

 


de vrouw is, wanneer zij baart, bedroefd
omdat haar uur gekomen is;
wanneer zij het kindje heeft voortgebracht
denkt zij niet meer aan de verdrukking,
vanwege de vreugde
dat een mens ter wereld is gebracht;
ook gíj zijt nú bedroefd,
maar ik zal u weerzien
en uw hart zal zich verheugen;
en uw vreugde neemt niemand u af!
Johannes 16:21-22 Naardense Bijbel


 

Waar ben ik veilig, lied van Christian Verwoerd 


Ik loof U, omdat ik gans wonderbaar ben toebereid,

wonderbaar zijn uw werken;

mijn ziel weet dat zeer wel.

Mijn gebeente was voor U niet verholen,

toen ik in het verborgene gemaakt werd,

gewrocht in de diepten van het aardrijk;

uw ogen zagen mijn vormeloos begin;

in uw ​boek​ waren zij alle opgeschreven,

de dagen, die geformeerd zouden worden,

toen nog geen daarvan bestond.

Psalm 139:14-16 NBG


 

Getuigenis van Abby Johnson 

Videos met het getuigenis van Abby waarin ze verteld over haar werk in het verleden voor planned parenthood en wanneer ze tot het besluit kwam om de organisatie voorgoed te verlaten en zich in te zetten voor de pro life beweging. Ze verteld over Gods wonderlijke genade en hoe Hij haar heeft genezen en haar elke dag steeds meer hersteld. L'chaim Abby! (op het leven!)


Eer​ Ik u vormde in de moederschoot, heb Ik u gekend, en ​eer​ gij voortkwaamt uit de baarmoeder, heb Ik u ​geheiligd; tot een ​profeet​ voor de volkeren heb Ik u gesteld.

Jeremia 1:5 NBG


 

Reportage video Mars voor het leven in Den Haag in December 2017

Reportage video ars voor het leven in Washington D.C. in de U.S.A in Januari 2018

 

Film: October Baby
Regie: Alejandro Monteverde

Cast: Eduardo Verástegui, Tammy Blanchard en Manny Perez

 

Film: Bella
Regie: Andrew Erwin, Jon Erwin
Cast: Rachel Hendrix, Jason Burkey en John Schneider

 

Video: Pro-Life l Kies voor het leven 

 

Film: The 40 Film Documentaire 

The 40 Film: Een pro-life documentaire die ogen opent

De documentaire is één van de meest overtuigende documentaires over de pro-life beweging in de Verenigde Staten die in tijden is geproduceerd. De pro-life beweging voert al ruim 40 jaar strijd tegen de abortus wetgeving die de uitvoering van abortus in VS legaliseert.

In 1973 werd er een gerechtelijke uitspraak gedaan waaruit een wet is voortgekomen die aangeeft dat abortus binnen de Verenigde Staten is toegestaan. Het recht op privacy zoals dit is opgenomen in de grondwet werd aangewend als motief voor de besluitvorming omtrent deze wetgeving.

 

De vraag is of je deze wetgeving ook kunt toepassen binnen een kwestie van leven en dood? Mag deze wet eigenlijk wel zo geïnterpreteerd worden? Hoe ver kun je gaan in je recht op zelfbeschikking? Mag het zover gaan dat je daarvoor levens kunt opofferen en jezelf ontheffen van je eigen verantwoordelijkheid?

 

In de documentaire komen veel belangrijke mensen in de strijd voor abortus aan bod. Waaronder ook Abby Johnson, voormalig directeur van één van de vele planned parenthood klinieken. Planned parenthood is de grootste eigenaar van abortusklinieken in de Verenigde Staten, american birth control league is hiervan de voorloper.

In 2010 is van Abby Johnson de Nederlandse vertaling van het boek Ongepland verschenen.

In het boek beschrijft ze hoe ze in 2009 haar baan opzegde en zich aansloot bij de pro-life beweging Coalition For Life. Ze legt uit hoe ze tot deze radicale stap is gekomen om te breken met Planned Parenthood en hoe haar voormalige werkgever hierop reageerde.