Home » Millenniumdoelen

De millenniumdoelen


 

De 17 nieuwe millenniumdoelen die ervoor moeten zorgen dat er voor 2030 voor iedereen de mogelijkheid is om zich duurzaam te kunnen ontwikkelen.

 • Doelstelling 1. Geen Armoede 
  Armoede die overal ter wereld in al haar vormen is beëindigd.
 • Doelstelling 2. Geen Honger 
  Honger die overal ter wereld in al haar vormen is beëindigd. Voedselzekerheid, een verbeterde voeding en bevordering van duurzame landbouw.
 • Doelstelling 3. Goede Gezondheid en Welzijn 
  Een goede gezondheid die voor elk mens verzekerd kan worden en bevordering van welvaart voor alle leeftijden.
 • Doelstelling 4. Kwaliteitsonderwijs 
  Kwaliteitsonderwijs dat voor iedereen toegankelijk is en de mogelijkheid om levenslang te leren.
 • Doelstelling 5. Gender Gelijkheid 
  De gendergelijkheid voor alle vrouwen en meisjes is bereikt.
 • Doelstelling 6. Schoon Water en Sanitair 
  Toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. En daarbij de mogelijkheid voor iedereen om deze te beheren.
 • Doelstelling 7. Betaalbare en Duurzame Energie 
  Betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie die voor iedereen toegankelijk is.
 • Doelstelling 8. Eerlijk Werk en Economische Groei
  De groei van duurzame economie wordt op allerlei manieren gestimuleerd. De mogelijkheid van volledige en productieve tewerkstelling en een waardige werkplek voor iedereen.
 • Doelstelling 9. Industrie, Innovatie en Infrastructuur 
  De bouw van veerkrachtige infrastructuur en het stimuleren van zowel duurzame industrialisering als innovatie is bevorderd.
 • Doelstelling 10. Ongelijkheid Verminderen 
  Ongelijkheid tussen landen is aanzienlijk teruggedrongen.
 • Doelstelling 11. Duurzame Steden en Gemeenschappen 
  De bouw van steden en menselijke nederzettingen vindt op veilige, veerkrachtige en duurzame wijze plaats.
 • Doelstelling 12. Verantwoorde Consumptie en Prodcutie
  Consumptie- en productiepatronen vinden op duurzame wijze plaats.
 • Doelstelling 13. Klimaatactie 
  Meer en dringende actie voor het bestrijden van klimaatverandering.
 • Doelstelling 14. Leven In Het Water 
  Duurzaam gebruik en meer aandacht voor het behoud van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.
 • Doelstelling 15. Leven Op Het Land 
  Wereldwijde bevordering, bescherming en herstel van ecosystemen. Bossen worden op duurzame wijze beheerd, woestijnvorming en landdegradatie wordt bestreden en is teruggedrongen. Het verlies van biodiversiteit wordt stopgezet.
 • Doelstelling 16. Vrede, Veiligheid en Sterke Publieke Diensten 
  Een vreedzame en inclusieve samenlevingen met aandacht voor duurzame ontwikkeling is bevorderd. Toegang tot justitie voor iedereen. Open en verantwoordelijke instellingen worden op wereldwijd niveau gecreëerd.
 • Doelstelling 17. Partnerschap Om Doelstellingen Te Bereiken 
  De implementatiemiddelen zijn versterkt en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling is gerevitaliseerd.

Hieronder staan de 8 millenniumdoelen doelstellingen die voor 2015 behaald hadden moeten worden. Deze waren door de Verenigde Naties bepaald.