Home » Millenniumdoelen

De millenniumdoelen


 

De 17 nieuwe millenniumdoelen die ervoor moeten zorgen dat er voor 2030 voor iedereen de mogelijkheid is om zich duurzaam te kunnen ontwikkelen.

 

Doelstelling 1. Armoede die overal ter wereld in al haar vormen is beëindigd.
Doelstelling 2. Honger die overal ter wereld in al haar vormen is beëindigd. Voedselzekerheid, een verbeterde voeding en bevordering van duurzame landbouw.
Doelstelling 3. Een goede gezondheid die voor elk mens verzekerd kan worden en bevordering van welvaart voor alle leeftijden.
Doelstelling 4. Kwaliteitsonderwijs dat voor iedereen toegankelijk is en de mogelijkheid om levenslang te leren.
Doelstelling 5. De gendergelijkheid voor alle vrouwen en meisjes is bereikt.
Doelstelling 6. Toegang tot water en sanitaire voorzieningen voor iedereen. En daarbij de mogelijkheid voor iedereen om deze te beheren.
Doelstelling 7. Betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie die voor iedereen toegankelijk is.
Doelstelling 8. De groei van duurzame economie wordt op allerlei manieren gestimuleerd. De mogelijkheid van volledige en productieve tewerkstelling en een waardige werkplek voor iedereen.
Doelstelling 9. De bouw van veerkrachtige infrastructuur en het stimuleren van zowel duurzame industrialisering als innovatie is bevorderd.
Doelstelling 10. Ongelijkheid tussen landen is aanzienlijk teruggedrongen.
Doelstelling 11. De bouw van steden en menselijke nederzettingen vindt op veilige, veerkrachtige en duurzame wijze plaats.
Doelstelling 12. Consumptie- en productiepatronen vinden op duurzame wijze plaats.
Doelstelling 13. Meer en dringende actie voor het bestrijden van klimaatverandering.
Doelstelling 14. Duurzaam gebruik en meer aandacht voor het behoud van de oceanen, de zeeën en de maritieme hulpbronnen.
Doelstelling 15. Wereldwijde bevordering, bescherming en herstel van ecosystemen. Bossen worden op duurzame wijze beheerd, woestijnvorming en landdegradatie wordt bestreden en is teruggedrongen. Het verlies van biodiversiteit wordt stopgezet.
Doelstelling 16. Een vreedzame en inclusieve samenlevingen met aandacht voor duurzame ontwikkeling is bevorderd. Toegang tot justitie voor iedereen. Open en verantwoordelijke instellingen worden op wereldwijd niveau gecreëerd.
Doelstelling 17. De implementatiemiddelen zijn versterkt en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling is gerevitaliseerd.


Hieronder staan de 8 millenniumdoelen doelstellingen die voor 2015 behaald hadden moeten worden. Deze waren door de Verenigde Naties bepaald.