Home » Introductie & Missie

Introductie en missie


 

Deze website heeft als bedoeling om verschillende hulporganisaties en armoede gerelateerde onderwerpen onder de aandacht te brengen.

De website brengt slechts een klein deel van al het bijzondere werk van hulporganisaties in beeld.


Binnen Nederland zijn er veel verschillende hulporganisaties die ieder hun eigen unieke bijdrage leveren aan het bestrijden van de armoede wereldwijd.


Mijn bedoeling is om de lezer bewust te maken van de hulp die minderheden in ontwikkelingslanden nodig hebben om een leefbaar bestaan op te bouwen.

Ik ben van mening dat we een stuk meer positieve invloed kunnen uitoefenen op de minderheden in de wereldwijde samenleving om ons heen.

Dit door gezamenlijk de armen ineen te slaan en een geweldloze strijd aan te gaan tegen armoede.