Home » Dorcas Hulp

Wie zich over de arme ontfermt, leent de Here;

Hij zal hem zijn weldaad vergelden.

Spreuken 19:17


 

Dorcas hulp en ontwikkeling is een organisatie die internationaal actief is op het verlenen van diversen hulpverlening. Waaronder met name hulpverlening  in Oost-Europa en Afrika.

Dorcas werkt veel samen met lokale partners, dit kunnen plaatselijke kerken en/of andere hulporganisaties en stichtingen zijn.

Geïnspireerd door het Woord van God, wil de organisatie zich inzetten voor de

armen en verdrukten. De organisatie wil de opdracht uit Mattheüs 25:31-46, het verlangen van Yeshua haMashiach (Jezus Christus) te verwezenlijken.

In samenwerking met de lokale partners verleent Dorcas vier belangrijke vormen van hulp:

  1. Noodhulp

Als er een ramp in de wereld plaatsvind dan zal Dorcas direct betrokken zijn

bij het verlenen van de belangrijkste hulp. Hierbij kan gedacht worden aan de hulp in de vorm van het verstrekken van kleding, voedsel en/of medicijnen.

 

  1. Sociale hulp

Wanneer iemand zichzelf niet meer kan voorzien in zijn onderhoud en geen mantel om zich heen heeft , geen steun kan vinden bij familie of

vrienden dan kan hij of zij voor sociale hulp terecht bij Dorcas. De organisatie verleent deze hulp door voedsel en kleding aan te bieden.

 

  1. Structurele hulp

Wanneer iemand behoefte heeft aan hulp en onderwijs zodat hij of zij zichzelf kan

voorzien in onderhoud dan verleent Dorcas structurele hulp. De organisatie ondersteund bij het creëren van een klein kapitaal. Met dit  kapitaal kan iemand zelf op eigen kracht een eigen bedrijfje opstarten en zijn eigen inkomsten genereren.

 

  1. Financiële adoptie

Het is mogelijk om een kind, een student of een ouder persoon (een granny) te ondersteunen op maandelijkse basis.

 

Zie voor meer informatie voor projecten, sponsoring, Dorcas winkels en nog veel meer de website, https://dorcas.nl/


Video die verteld over de Dorcas winkels binnen Nederland

Op het moment beheerd Dorcas dertig winkels binnen Nederland  waarvoor zeker meer dan duizend vrijwilligers werkzaam zijn. In de winkels worden tweedehands goederen verkocht die niet geschikt zijn voor projecten in het buitenland. De opbrengst van de goederen wordt geïnvesteerd voor hulpverleningsprojecten in het Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. 

 


Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de ​heilige​ ​engelen​ met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de ​herder​ de schapen van de bokken scheidt.

En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.

Dan zal de ​Koning​ zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een ​vreemdeling​ en u hebt Mij gastvrij onthaald.

Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ​ziek​ geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de ​gevangenis​ en u bent bij Mij gekomen.

Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?

Wanneer hebben wij U als een ​vreemdeling​ gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?

Wanneer hebben wij U ​ziek​ gezien of in de ​gevangenis​ en zijn bij U gekomen?

En de ​Koning​ zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Dan zal Hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn: Ga ​weg​ van Mij, vervloekten, in het eeuwige vuur, dat voor de ​duivel​ en zijn ​engelen​ bestemd is.

Want Ik ben hongerig geweest en u hebt Mij niet te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest en u hebt Mij niet te drinken gegeven;

Ik was een ​vreemdeling​ en u hebt Mij niet gastvrij onthaald; naakt, en u hebt Mij niet gekleed; ​ziek​ en in de ​gevangenis, en u hebt Mij niet bezocht.

Dan zullen ook dezen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig of als een ​vreemdeling​ of naakt of ​ziek​ of in de ​gevangenis, en hebben U niet gediend?

Dan zal Hij hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringsten niet gedaan hebt, hebt u het ook niet voor Mij gedaan.

En dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.

Matteus 25:31-46 HSV