Home » Documentatie & Media

Documentatie en media


 

Deugd en ondeugd
Waar liefde is en wijsheid
daar is geen vrees en onwetendheid.
Waar geduld is en deemoed,
daar is geen toorn en opwinding.
Waar armoede is met vreugde,
daar is geen begerigheid en hebzucht.
Waar rust is en bezinning,
daar is geen bezorgdheid en ronddwalen.
Waar de vrees van de Heer is om zijn erf te bewaken,
daar kan de vijand geen plaats vinden om binnen te dringen.
Waar barmhartigheid is en onderscheidingsvermogen,
daar is geen veeleisendheid en geen verharding.
(Uit “de wijsheid van Franciscus van Assisi” jaar van uitgave 2000)


 

Hierboven staat een stuurwiel aangegeven waarin de belangrijkste punten staan aangegeven die verband houden met armoede op verschillende niveaus. In het overzicht hieronder worden verschillende punten die in het stuurwiel zijn opgenomen nader toegelicht.

 

Buitenste rand van het stuurwiel

De buitenste rand van het wiel staat voor de groep mensen die genoeg heeft om van te leven.

Het gaat hierbij om een groep die volgende mogelijkheden en middelen tot hun beschikking hebben, 

1. Genoeg eten om in leven te blijven.

2. Genoeg onderdak om veilig en droog te blijven.

3. Genoeg kansen om lid van een maatschappij te worden die zichzelf kan onderhouden.

4. Genoeg waardigheid om degene te zijn die God bedoelde toen Hij ons had geschapen.

 

De cirkel middenin het stuurwiel

Deze cirkel staat voor de groep mensen die te lijden heeft onder extreme armoede.

Voor deze groep mensen gaan de mogelijkheden en middelen in tegenstelling tot de groep die deel uitmaakt van de buitenste rand, niet op.

 

Spaak economische situatie

Dat wil zeggen een situatie waarin er niet genoeg geld is voor mensen om zichzelf te kunnen onderhouden. In een hoop gebieden van steden in ontwikkelingslanden zijn er weinig banen die voldoende inkomsten opleveren. Meer dan 1.4 miljard mensen moet zien te overleven met een inkomen van minder dan 1.25 dollar per dag.

 

Spaak opleiding

Een opleiding is een plaats waarin kansen gecreëerd kunnen worden.

Veel mensen blijven verstrikt in de vicieuze cirkel van de armoede omdat er nauwelijks of geen opleidingen zijn. Als er wel opties zijn om een opleiding te volgen heeft dit als gevolg dat mensen meer zelfvertrouwen zullen krijgen.

Bij het volgen van een opleiding kunnen mensen ook vaardigheden opdoen waardoor het gemakkelijker wordt voor mensen om zichzelf te voorzien in hun onderhoud.

 

Spaak gezondheid

Aan veel mensen op aarde ontbreekt het aan kennis wat als gevolg heeft dat ze geen gezond leven kunnen leiden. Hierbij ontbreekt het hen ook aan middelen om voor zichzelf te kunnen zorgen bij ziekte.

Een van de grootste oorzaken waar mensen aan komen te overlijden is diarree.

Een hoop ouders geven hun kinderen geen water meer wanneer ze diarree hebben de voornaamste reden hiervoor is dat de ouders nooit hebben geleerd hoe je eigenlijk moet ingrijpen bij een kwaal als diarree.

De ouders zijn in de veronderstelling dat de kinderen te veel water hebben gedronken. Het gevolg hiervan is dat er veel kinderen sterven door uitdroging.

Naast diarree zijn mazelen ook een kwaal die een hoop doden veroorzaken bij kinderen. Vandaag de dag overlijden er nog steeds een hoop mensen aan, ondanks het feit dat er al veertig jaar een veilig vaccin tegen mazelen op de markt is.

Daarbij sterven er ook nog eens miljoen kinderen per jaar aan malaria terwijl een klamboe hun leven had kunnen redden. Er worden speciale klamboes gemaakt die mensen kunnen weren tegen malaria. Deze klamboes worden vooraf ingespoten met insecticide.

 

Spaak milieu

Jaarlijks komen er meer dan 5 miljoen kinderen te overlijden aan ziekten waarvan het milieu de hoofdoorzaak is.

In Indonesië is er voor ruim 40 miljoen mensen geen toegang tot gezond en veilig drinkwater.

Besmet water is een hoofdoorzaak voor diarree. Diarree is een kwaal die bekend staat als één van de belangrijkste doodoorzaken onder de mensen ter wereld.

 

Spaak sociale situatie

De armoede wordt verergerd wanneer de  cultuur of overheid het gevoel van waardigheid van de zwakkeren afneemt. Een voorbeeld hiervan is dat er van kinderen soldaten gemaakt worden. De film Rebelle van regisseur Kim Nguyen laat de schrijnende werkelijkheid van kindsoldaten heel goed zien.

Een ander voorbeeld hiervan is door mensen te verhandelen. Doordat er een tekort aan opleidingen voor vrouwen is en doordat er arbeidspraktijken plaatsvinden op oneerlijke wijze lopen mensen al snel het risico dat ze in handen komen van mensenhandelaren. Finding Home van regisseur Derek Hammeke is een documentaire waarin dit duidelijk wordt uitgelicht. De documentaire speelt zich af in Cambodja. 

 

Spaak geestelijke situatie

Er zijn ook een hoop mensen economisch rijk en geestelijk arm. Armoede is ook een geestelijk probleem. Door geestelijk pessimisme (negativiteit) worden een hoop zonden veroorzaakt die leiden tot armoede.

Er gaat vaak een gevoel van wanhoop gepaard met armoede. Veel westerse mensen hebben een passieve houding als ze in aanraking komen met de harde feiten over wereldwijde armoede.

 

Zie voor meer informatie omtrent deze uiteenzetting het boek, Te klein om over het hoofd te zien van Wess Stafford.


"Zo werkt hoop, denk ik. Je moet het gevoel hebben zelf iets te kunnen uitrichten, maar ook dat jouw verrichtingen niet alles zijn.

Je wordt moedeloos als je zelf niets kunt doen, maar evenzeer als je alles moet doen. Je wilt je onderdeel voelen van een stroming en daarin meebewegen.

De Geest waait waarheen hij wil, zegt de Schrift, en als een wind opsteekt, probeer ik gewoon maar mee te zeilen."

(Uit "hoop voor een verdeeld land" van Gert-Jan Segers, fractievoorzitter ChristenUnie)


 

Informatie media & trailers

Video: Catalleya Storm bij TEDx 
Een belangrijke getuigenis en leerzame toespraak door deze jonge vrouw die het slachtoffer werd van mensenhandel.

Documentaire: Bay Of All Saints (2012)

Documentaire: Thina Simunye; We Are Together (2006)

Video: David Broza speelt One To Three en Things Will Be Better Hij verteld ook over de bruggen die hij probeert te bouwen tussen Israëli's en Palestijnen en over de kracht van muziek in het verbinden van mensen. 


Niemand is een eiland, heeft John Donne ooit eens gezegd, maar daar durf ik nederig aan toe te voegen: niemand geen man, geen vrouw, is een eiland, maar ieder van ons is een schiereiland, dat voor de helft aan het vasteland vastzit en voor de helft over de oceaan uitkijkt; we zitten voor de helft vast aan onze familie en vrienden en cultuur en traditie en land en natie en seks en taal en allerlei andere verbanden. En de andere helft wil met rust gelaten worden om over de oceaan uit te kijken. 

("Hoe genees je een fanaticus" Amos Oz. Jaar van uitgave: 2016 )


 

Video en uitleg over het lied 'Sing Along' door Christy Nockels 

Great God
Wrap your arms around this world tonight
Around the world tonight
And when you hear our cries
Sing through the night
So we can join in your song
And sing along yeah,
We'll sing along

Video en uitleg over het lied 'For Your Splender' door             Christy Nockels 

Video en uitleg over het lied 'Gold' door Britt Nicole             

Ze verteld over de decors in de video en de boodschap achter de video Gold. De boodschap is een antwoord op verschillende jongeren die ze tegenkomt tijdens haar tours waarvan er velen zijn die strijden met uiteenlopende problemen die vrijwel allen samenhangen met onzekerheid en angst. De video is oproep aan alle jongens en meisjes om niet ontmoedigd te raken en te belijden hoe waardevol ze zijn in de ogen van de Eeuwige.  

Video en uitleg over het lied 'Even Unto Death' door Audrey Assad 

Video waarin Audrey Assad verteld over het lied Even Unto Death, ze verteld over haar inspiratie die haar ertoe bracht om dit bijzondere lied te schrijven. Let op, in de video worden ingrijpende beelden vertoond. 


Elia was een grote profeet. Hij zocht onvermoeibaar naar Gods eer en verzette zich tot in het uiterste tegen de valse profeten van Baäl. Hij daagde hen uit voor een wedstrijd op de berg Karmel. Hij won, zij verloren; het volk was overtuigd, de valse profeten werden gedood. Veel overtuigender kan een demonstratie van religieuze waarheid in de Bijbel niet zijn.

Het verhaal (1 Koningen 18-19) houdt daar echter niet op. Een engel roept Elia om naar de berg Horeb te gaan. Daar is hij getuige van een aardbeving, een wervelwind en een laaiend vuur. Maar ‘de Heer bevond zich niet in’ de aardbeving of de wind of het vuur. Hij kwam tot Elia in ‘het gefluister van een zachte bries’

Als religie een aardbeving wordt, een wervelwind, een vuur, dan is ze niet langer in staat om de zachte, fluisterende stem te horen van God,                      die ons oproept vrij te zijn.

(Uit "Niet in Gods Naam" door Rabbi Jonathan Sacks. Jaar van uitgave: 2016 ) 


 

Video en uitleg over het lied 'Give What's In Your Hand' door Todd Agnew 

You've got to give what's in your hand
When you see the need of your fellow man
You've got to give, you're part of the plan
You don't have to save the world, just do what you can
And give what's in your hand

Video en uitleg over het lied 'WeR1' door Gad Elbaz, Rafael Merila, Alliel, Describe & Nissim 

We are people under siege
I see them around us
They surround us
But we have to believe
That together we’re strong
We are so strong